Vår SEO process

Vår SEO-process är primärt uppdelad i 4 steg som alla i sig självt innehåller flera steg för bästa resultat.

1. Nulägesanalys och utformning av sökstrategi

När vi utformar sökstrategin så tar vi reda på de kringliggande förutsättningarna vi har att jobba med. Det innebär att vi tittar på potentialen ur ett sökmotorperspektiv som er hemsida eller ert innehåll har för de tjänster/produkter som ska synas i sökresultatet.

Vi tittar på sökvolymerna (gör en sökordsanalys), trender och konkurrens för de sökord som faller inom ramen för er hemsidas tjänst/produktutbud.

Tillsammans med er tittar vi på ur köpcykeln ser ut för era kunder och era målgrupper för att säkerställa att vi analyserar alla faser där de inhämtar information.

Målet med analysen är att hitta de sökord som vi vill optimera hemsidan och innehållet för, samt vilka sökord som troligtvis kommer vara mest lönsamma.

2. On Page-Analys och Inventory Analys

Här tittar vi på hur hemsidan är uppbyggd och strukturerad. Vi ser över sidtitlar, rubriksättning och metabeskrivningar för att ge så relevanta och klickvänliga sökträffar som möjligt. Vi ser över katalog och länkstruktur för att se till att den är så sökmotorvänlig som möjligt.

Vi tittar på innehållet som finns på er sida och i era kanaler idag och jämför dom med sökordsanalysen för att se om det finns sk. ”Content Gaps” – innehåll som potentiella kunder söker efter men som ni inte tillhandahåller i dagsläget.

Ska ni bygga en hemsida, eller göra om er nuvarande hjälper vi till med uppsättningen av rätt struktur.

3. Skriva innehåll

Utöver dessa naturliga steg i sökmotoroptimeringsarbetet erbjuder vi också att skriva anpassade och rätt strukturerade produkttexter och informationstexter relevanta för de sökord som ni vill att er hemsida och ert innehåll ska synas på.

4. Spårning och uppföljning

Alla aktiviteter ska följas upp och mätas.

Genom att spåra all trafik som kommer in till hemsidan via t.ex. Google Analytics och sätta upp mål för sajtens innehåll så kan vi följa upp utfallet av de aktiviteter som genomförs.

Löpande rapportering av arbete och hur er hemsida presenterar sig i sökresultaten.

Hör av dig idag för ett förutsättningslöst samtal eller möte om hur vi kan hjälpa er generera mer relevant trafik och knyta ihop säcken för er marknadsföring genom sökmotoroptimerat innehåll i alla era kanaler.